This post is also available in: enEnglish

کمپین هستمت: رویای درهای پلاستیکی

این کمپین با هدف کمک به محیط زیست و نیازمندان در اواخر سال ۹۳ به راه افتاد. در این کمپین فقط درب‌های بطری توسط شهروندان جمع‌آوری و برای بازیافت به غرفه‌های بازیافت شهرداری فروخته می‌شوند. منافع و درآمدهای حاصل از آن صرف خرید ویلچر برای افراد معلول می‌شود.

به اشتراک گذاری کتاب

به منظور بسط و گسترش فرهنگ کتاب و کتاب‌خوانی، پرسنل شرکت بهپرداز جهان کتاب‌های دست دوم خود را که غالباً گوشه‌ای از قفسه کتابخانه‌ها باقی مانده با یکدیگر به اشتراک می گذارند. با این کار امکان مطالعه و دسترسی آسان به کتاب‌ها برای همگان فراهم می‌شود.