۲۸ فروردین

زنجیره بلوکی (Block Chain)

بلاک چین یک دفتر کل به اشتراک گذاشته شده، غیرمتمرکز، توزیع شده و رمز نگاری شده است. این فناوری به طرف های ناشناس اجازه تبادلات تجاری می دهد. این فناوری وعده تغییر صنایع را می دهد و اگرچه سخن هایی که در مورد آن گفته می شود اغلب فرصت های مالی را در بر می […]

۲۸ فروردین

هوش مصنوعی

توانایی استفاده از هوش مصنوعی برای ارتقای تصمیم گیری، بازنگری مدل های کسب و کار، اکوسیستم ها و بازسازی تجربه ی مشتری، منجر به نوآوری های دیجیتال تا سال ۲۰۲۵ خواهد شد. افزایش درخواست ها و پژوهش هایی که در این حوزه انجام می شود به روشنی بیانگر رشد علاقه مندی در این حوزه می […]

۲۸ فروردین

اشیا هوشمند

اشیا هوشمند از هوش مصنوعی و یادگیری ماشین برای تعامل هوشمندانه تر با افراد و محیط اطراف استفاده می کنند. برخی از اشیا هوشمند بدون وجود هوش مصنوعی وجود خارجی ندارند اما برخی دیگر (برای مثال دوربین) با استفاده از هوش مصنوعی هوشمند شده اند (برای مثال یک دوربین هوشمند). این اشیا به صورت خودکار […]

۲۸ فروردین

تحول دیجیتال در صنعت تلکام

تحول دیجیتال به عنوان عامل اصلی تغییرات سریعی است که در جهان اطراف ما در حال ظهور است. صنعت تلکام هم از این قاعده مستثنا نبوده و شاهد تغییرات گسترده و در مقیاس بزرگ در بازار خود می باشد. این صنعت به عنوان یک پیشران کلیدی در تحول جهانی مطرح است. کسب و کارها در […]