۲۸ فروردین

اشیا هوشمند

اشیا هوشمند از هوش مصنوعی و یادگیری ماشین برای تعامل هوشمندانه تر با افراد و محیط اطراف استفاده می کنند. برخی از اشیا هوشمند بدون وجود هوش مصنوعی وجود خارجی ندارند اما برخی دیگر (برای مثال دوربین) با استفاده از هوش مصنوعی هوشمند شده اند (برای مثال یک دوربین هوشمند). این اشیا به صورت خودکار […]